Termeni şi condiţii

1. Definiti şi termeni

Serviciul www.nextcube.ro este oferit de NEXTCUBE LTD cu sediul în strada 12 Evripidou, 3031, Limassol, Cipru având număr de ordine în Registrul Comertului 353777.

Vânzător – Nextcube.ro

Cumpărător – persoana care îşi face cont pe Site şi plasează o comandă.

Cont – secţiunea aflată pe Site care este alcătuită dintr-o adresă de e-mail şi o parolă. Conţine date despre Cumpărător şi istoricul Cumpărăturilor efectuate pe Site.

Comanda – document electronic ce intervine ca forma de comunicare între Vânzător şi Cumpărător prin care Cumpărătorul transmite prin intermediul Site-ului Vânzătorului intenţia de a cumpăra Produse.

Produse - orice produs menţionat în Comandă, care urmează să fie furnizat de către Vânzător Cumpărătorului ca urmare a Contractului încheiat.

Contract – este contractul la distanţă încheiat între Vânzător şi Cumpărător (atunci când Cumpărătorul a bifat termenii şi condiţiile pentru a putea finaliza comanda). Acest contract se consideră încheiat fără prezenţa fizică simultană al acestora. (Prin bifarea Documentului "Termeni şi condiţii", Cumpărărătorul este de acord cu termenii aplicaţi în secţiunea "Termeni şi condiţii").

Document – prezentele Termene şi Condiţii.

Utilizator- persoana care vizită site-ul Nextcube.

Promoţii- promoţii de preţuri în timpul Crăciunului, Paştelor sau alte promoţii săptămânale.

Servicii- orice produs listat pe Site, inclusiv produsele şi serviciile mentionate în Comandă, care urmează a fi furnizată de către Vânzător, Cumpărătorului prin urmare a Contractului încheiat.

Conţinut- toate informaţiile de pe Site care pot fi vizitate, conţinutul oricărui e-mail trimis Cumpărătorilor de către Vânzător/ Angajator prin mijloace electronice sau orice alt mijloc de comunicare disponibil, conform informaţiilor de contactare, specificate sau nu de ctre acesta.

2. Documente contractuale

Prin lansarea unei Comenzi electronice pe Site, Cumpărătorul este de acord cu forma de comunicare (telefonic sau / şi email sau/ şi sms) prin care Vânzătorul îsi derulează operaţiunile comerciale.

Notificarea primită de către Cumpărător, după efectuarea Comenzii are rol de informare şi nu reprezintă acceptarea Comenzii. Aceasta notificare se face telefonic sau / şi email sau/ şi sms.

Dacă Vânzătorul confirmă Comanda, acest lucru va implica o acceptare completă a termenilor Comenzii. Vânzătorul nu consideră în nici un moment o comandă neconfirmată ca având valoarea unui Contract.

Contractul se consideră încheiat între Vânzător ţi Cumpărător în momentul primirii de către Cumpărător de la Vânzător, prin intermediul telefonic sau / şi email sau/ şi sms a notificării de expediere a Comenzii.

Vânzătorul îşi rezervă dreptul, din motive justificate de a modifica cantitatea produselor din Comandă. Dacă modifică cantitatea produselor din Comandă va anunţa Cumpărătorului telefonic sau / şi prin email sau/ şi prin sms din informaţiile puse la dispoziţia Vânzătorului la efectuarea Comenzii şi va returna suma achitată.

3. Politica de vânzare online

Accesul în vederea plasării unei Comenzii îi este permis fiecărui Cumpărător. Nextcube, din motive justificate, îsi rezervă dreptul de a restricţiona accesul Cumpărătorului în vederea plasării unei Comenzi şi/sau la unele din modalitaţile de plată, în cazul în care consideră că în baza conduiţei sau a activitaţii Cumpărătorului pe Site, acţiunile acestuia ar putea prejudicia în vreun fel pe Nextcube. În oricare dintre aceste cazuri, Cumpărătorul se poate adresa Departamentului de Relatii cu Clientii al cărui contact poate fi găsit în secţiunea "Contact" din site-ul www.nextcube.ro, pentru a fi informat despre motivele care au condus la aplicarea măsurilor care sunt sus menţionate.

Nextcube poate publica pe Site informaţii despre Produse şi/sau Promoţii practicate de către Nextcube sau de către oricare altă companie terţă cu care Nextcube are incheiat contract de parteneriat. Aceste oferte/promoţii pot avea spaţiu de publicare pentru o anumită perioadă de timp şi pot fi limitate de stocului disponibil.

Datele prezentate pentru descrierea produselor care se află în ofertele de pe Nextcube, au caracter informativ şi nu reprezintă o obligaţie contractuala din partea Vânzătorului. Datele sunt utilizate exclusiv cu titlul de prezentare şi pot fi modificate de către Vânzător fără o anuntare prealabila. Din considerenţe legate de spaţiu şi coerenţă structurii informaţiei, descrierile produselor pot fi incomplete însă vânzătorul face eforturi de a prezenta datele/specifiacţiile cele mai relevante, pentru ca produsul să fie utilizat în parametrii pentru care a fost cumpărat.

În cazul plăţilor online Nexcube  nu este/nu poate fi responsabil pentru niciun alt cost suplimentar suportat de către Cumpărător, incluzând dar nelimitandu-se la comisioane de conversie valutară aplicate de către banca emitenta a cardului acestuia, în cazul în care moneda de emitere a acestuia difera de RON. Responsabilitatea pentru aceasta acţiune o poartă numai Cumpărătorul.

Toate preţurile Produselor înlistate în ofertele de pe site-ul NextCube sunt exprimate în două monede : lei (RON) şi EURO şi include TVA-ul. Preţurile nu conţin taxe adiţionale precum ar fi taxe vamale sau taxe de livrare. Cumpărătorul poate opta pentru asigurarea coletului odată cu adăugarea Produsului în coş.

Comunicarea cu Vânzătorul se poate face prin postarea opiniilor vizavi de Produse sau comunicarea prin adresele menţionate la sectiunea "Contact". Păreri sau adresări ce conţin injurii sau un limbaj neadecvat, vor fi excluse din site sau ignorate.  Vânzătorul are libertatea de a gestiona informaţiile primite fără a fi nevoit să aducă justificări pentru aceasta.

După 14 zile de la primirea notificări că produsul este preluat de curierat, Cumpărătorului îi se va solicita înscrierea unui Review legat de Produsul achiziţionat şi/sau Serviciul oferit de Nextcube. Solicitarea va fi transmisă către adresa de e-mail înscrisă de Cumpărător în Contul dânsului sau prin sms la numărul de telefon lăsat la înlistarea datelor de livrare. În acest fel, Cumpărătorul contribuie la informarea altor posibili Utilizatori/ Clienţi/ Cumpărători de pe Site şi participă activ la dezvoltarea unor noi Servicii la Nextcube ca şi la îmbunătăţirea Asistenţei Clienţi.

4. Cesionarea şi subcontractarea

Vânzătorul poate cesiona şi/sau subcontracta o terţă parte pentru servicii ce ţin de onorarea comenzii, cu informarea Cumpărătorului, nefiind necesar acordul acestuia. Vânzătorul va fi întotdeauna responsabil faţă de Cumpărător pentru toate obligaţiile contractuale între Cumpărător şi Vânzător.

5. Dreptul de proprietate intelectuală şi industrială

Conţinutul, definit în "Termeni şi condiţii", incluzând dar nelimitându-se la logo-uri, reprezentări stilizate, simboluri comerciale, imagini statice şi/ sau dinamice, text şi/sau conţinut multimedia prezentate pe Site, sunt proprietatea exclusivă a lui NEXTCUBE LTD, acestuia fiindu-i rezervate toate drepturile obţinute în acest sens în mod direct sau indirect (prin licenţe de utilizare şi/sau publicare).

Cumpărătorului  şi/sau Utilizatorului nu îi este permisă copierea, distribuirea, publicarea, transferul către o altă terţă parte, modificarea şi/sau altfel alterarea, utilizarea, legarea la, expunerea, includerea oricărui Conţinut în orice alt context decât cel original intentionat de NEXTCUBE LTD, includerea oricarui Conţinut în afara Site-ului, indepartarea insemnelor care semnifica dreptul de autor a lui NEXTCUBE LTD asupra Conţinutului precum şi participarea la transferul, vânzarea, distribuţia unor materiale realizate prin reproducerea, modificarea sau afişarea Conţinutului, decât cu acordul scris expres de NEXTCUBE LTD.

Orice Conţinut la care Cumpărătorul şi/sau Utilizatorul are şi/sau obţine acces prin orice mijloc, se află sub incidenţa Documentului, în cazul în care Conţinutul nu este insoţit de un acord de utilizare specific şi valid încheiat între NEXTCUBE LTD şi Cumpărător şi/sau Utilizator, şi fără nici o garanţie implicit sau expres formulată din partea lui NEXTCUBE LTD cu referire la acel Conţinut. Cumpărătorul şi/sau Utilizatorul poate copia, transfera şi/sau utiliza Conţinut numai în scopuri personale sau non-comerciale, numai în cazul în care acestea nu intră în conflict cu prevederile Documentului.

În cazul în care NEXTCUBE LTD conferă Cumpărătorului  şi/sau Utilizatorului dreptul de a utiliza sub forma descrisă într-un acord de utilizare distinct, un anumit Conţinut, la care Cumpărătorul şi/sau Utilizatorul are sau obţine acces în urma acestui acord, acest drept se extinde numai asupra acelui sau acelor Conţinuturi definite în acord, numai pe perioada existenţei acestuia sau acestor Conţinuturi pe site sau a perioadei definite în acord, conform condiţiilor definite, în cazul în care acestea există şi nu reprezintă un angajament contractual din partea NEXTCUBE LTD pentru respectivul Cumpărător şi/sau Utilizator sau oricare alt terţ care are/obţine acces la acest Conţinut transferat, prin orice mijloc şi care ar putea fi sau este prejudiciat în orice mod de pe urma acestui Conţinut, în timpul sau după expirarea acordului de utilizare.

Este interzisă orice utilizare a Conţinutului în alte scopuri decât cele permise expres prin prezentul Document sau de acordul de utilizare care îl însoţeşte, în cazul în care acesta există.

6. Comanda

Cumpărătorul poate efectua Comenzi pe Site, prin adăugarea Produselor dorite în coşul de cumpărături, apoi finalizând Comanda prin alegerea una dintre modalităţile de plată. Odată adaugat în coşul de cumpărături, un Produs este disponibil pentru achiziţie, în măsura în care există stoc disponibil pentru acesta. Adăugarea unui Produs în coşul de cumpărături, în lipsa finalizării Comenzii, nu atrage după sine înregistrarea unei comenzi, implicit nici rezervarea automată a Produsului.

Prin finalizarea Comenzii Cumpărătorul consimte că toate datele furnizate de acesta, necesare procesului de cumpărare, sunt corecte, complete şi adevarate la data plasării Comenzii.

Prin finalizarea Comenzii, Cumpărătorul consimte că Vânzătorul poate să îl contacteze, prin orice mijloc disponibil / agreat de Vănzător, în orice situaţie în care este necesară contactarea Cumpărătorului.

În cazul în care un Produs comandat de către Cumpărător, nu poate fi livrat de către Vânzător, acesta din urmă va informa Cumpărătorul asupra acestui fapt şi va returna în contul Cumpărătorului contravaloarea Produsului, în termen de maxim 14 (patrusprezece) zile de la data la care Vânzătorul a luat la cunostinţă acest fapt sau de la data la care Cumpărătorul şi-a exprimat în mod expres intentia de a anula Comanda.

Vânzătorul poate anula Comanda efectută de către Cumpărător, în urma unei notificări prealabile adresate Cumpărătorului, fără nici o obligaţie ulterioară a vreunei părţi faţă de cealaltă sau fără ca vreo parte să poată să pretindă celeilalte daune-interese în următoarele cazuri:

 • neacceptarea de către banca emitentă cardului Cumpărătorului, a tranzacţiei, în cazul plaţii online,
 • datele furnizate de catre Cumpărător, pe Site sunt incomplete şi/sau incorecte,
 • produsul, între adăugarea în cosul de cumpărături, completarea datelor, efectuarea plăţi şi finalizarea comenzi, a dispărut de pe stoc,
 • nevalidarea plăţi de către PayPal,
 • la calcularea conversiei, pentru comenzile "Plata la livrare", s-a ajuns la concluzia că preţul format nu era calculat după cursul BNR,
 • produsul comandat nu este cel înregistrat în sistem din cauza unui bag,
 • alte bag-uri ale sistemului.

Cum cumpăr?

Cumpărăturile online nu au fost niciodată mai ușoare! Alegeţi din ofertele afişate pe Site, Produsul pe care-l doriţi și urmăriţi pașii!

Dacă produsul dorit se află pe stoc în momentul în care îl viualizaţi, veţi vedea butonul verde "Adaugă în coş". Selectaţi-l!

O fereastră nouă se va deschide, cu detaliile produsului, şi anume:

 • denumirea deplină  a produsului,
 • de cine este acordat stocul,
 • cantitatea, pe care o puteţi singuri mări sau micşora dând click pe butonu "+" sau "minus",
 • preţul produsului.

Tot pe aceeaşi pagină, dând scroll în jos puteţi vedea formularul care trebuie completat cu adresa de livrare a Cumpărătorului, trebuie să selectaţi şi metoda de plată dorită. 

Nu uitaţi să citiţi termenii şi condiţiile şi politica de confidelitate înaite să bifezi căsuţa "sunt de acord cu termenii și condițile” şi "sunt de acord cu politica de confidelitate".

Pasul final pentru trimiterea comenzii este butonul “Finalizează comanda”. La scurt timp după apăsarea acestui buton veţi primi un e-mail prin care se confirmă înregistrarea comenzii.

7. Confidelitate

Nextcube va păstra confidentialitatea informaţiilor de orice natură pe care le furnizaţi.

Nicio declaraţie publică, promovare, comunicat de presă sau orice alt mod de dezvăluire către terţe părţi nu va fi făcută de Cumpărător/Client/ Utilizator cu privire la Comanda/Contract fără consimtamantul prealabil scris al Vânzătorului.

Prin transmiterea de informaţii sau materiale prin intermediul lui Nextcube, oferiti Vânzătorului acces nerestricţionat şi irevocabil la acestea, dreptul de a utiliza, reproduce, afişa, modifica, transmite şi distribui aceste materiale sau informatii. Sunteţi, de asemenea, de acord ca Vânzătorul să poată utiliza liber, în interes propriu, informatii, idei, concepte pe care le-ati trimis prin intermediul Site-ului.

8. Plată şi facturare

Modalitatea de plată este specificată în fiecare Comandă.

Vânzătorul va emite către Cumpărător o factură pentru Produsul livrat, în format de PDF în forma electronică la adresa de e-mail comunicată de client la completarea datelor cu scopul finalizării comenzi.

Cum plătesc?

Avem 4 opțiuni de plată:

 • Transfer bancar, plătiți suma în EUR,
 • Plata peste contul PayPal, plătiți suma în EUR,
 • Plata cu Card-ul de Credit/Debit, plătiți suma în EUR,
 • Plata la livrare (ramburs), plătiți suma în LEI.

Transfer bancar- datele de plată le veţi primi pe adresa de e-mail- acordat la finalizarea comenzi. Produsul nu va pleca până în momentul în care Nextcube nu se asigură că suma acordată a sosit în cont.

În cazul plăţilor online Nexcube nu este/nu poate fi responsabil pentru niciun alt cost suplimentar sau comision suportat de către Cumpărător, incluzând dar nelimitandu-se la comisioane de conversie valutară aplicate de către banca emitenta a cardului acestuia, în cazul în care moneda de emitere a acestuia difera de RON. Responsabilitatea pentru aceasta acţiune o poartă numai Cumpărătorul.

Plata la livrare sau plata ramburs- clientul plăteşte suma la sosirea coletului în LEI. 

9. Livrarea comenzilor

Informațiile în legătură cu livrarea comenzilor le puteți citi dând click pe butonul INFO, care se află pe fiecare pagină la dreapta sus, apoi din meniu alegeți LIVRARE.

 

Utilizăm cookie-uri pentru a vă îmbunătăți experiența. Continuând să vizitați acest site, sunteți de acord cu utilizarea cookie-urilor noastre. Află mai multe